Yazılar

El Tipi Termal Kamera

El tipi termal kameralar, sağladığı kullanım kolaylığı ve işlevselliği nedeniyle çok ilgi gören ürünlerdir. El tipi termal kamera; seyyar kullanılan, sabit montajı olmayan ısıölçer cihazlardır.

 

El Tipi Termal Kameranın Kullanım Alanları Nereleridir?

 

El tipi termal kameralar, kullanım alanları oldukça geniş cihazlardır. Bu cihazların kullanım alanları şunlardır:

1- Orduda savunma ve güvenlik amaçlı kullanımı görülmektedir. Termal kameralar, insan gözünün görmediği karanlık alanlarda ya da geniş arazilerde insan siluetlerini ısı farkıyla algılayabilmekte ve yerlerini göstermektedir. Bu özellik, güvenlik amacıyla oldukça faydalı bir kullanım olmaktadır.

2- Sağlık sektöründe kişilerin ateşlerini ölçmede kullanılmaktadır. Bulaşıcı hastalıkların tüm dünyada boy göstermesiyle bu cihazlar, ateşi yüksek kişilerin belirlenmesinde oldukça önemli bir işleve sahip olmuştur. Ateş yüksekliğini tespit için seyyar özelliği sayesinde oto yollarda, havaalanlarında, bina giriş ve çıkışlarında, cadde ve sokaklarda pratik ve hızlı uygulama kolaylığıyla kullanımı görülmektedir.

3- Endüstriyel tesislerde yalıtım kaçakları ve ısı kayıplarını tespit amaçlı kullanılmaktadır. İnşaat ve binaların nem oranlarının kontrol edilmesi yine bu cihazlar sayesinde olmaktadır.

4- Elektrik üreten ve dağıtan tesislerde mühendisler tarafından oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. El tipi termal kamera kullanımı bu tesislerde elektrik kaçaklarını ve arızaları belirlemede ve bu sayede oluşacak felaketleri önlemede önemli bir işlev sağlamaktadır.

5- Kimyasal işlem yapan laboratuar gibi yerlerde sıvı sıcaklıklarını ölçmeyi sağlayan veya yemek endüstrisinde gıdaların sıcaklıklarını ölçmeyi kolaylaştıran bir işleve sahiptir.

 

El Tipi Termal Kameralar Nasıl Kullanılmaktadır?

 

El tipi kameralar, kızıl ötesi ısı yayan nesne veya canlıların sıcaklıklarını dalga boyu olarak algılayarak bir veriye dönüştürür. Cihaz içindeki mercek, nesne veya canlı üzerindeki kızıl ötesi ısıyı alarak, detektöre aktarımı sağlanır. Ve ekran üzerine sıcaklık verisi ve semboller halinde görüntü sağlanarak anlayabileceğimiz şekilde ifade edilmiş olunur.

El tipi kamera, seyyar ve temassız olarak kullanıldığı için kullanımı oldukça kolaydır. Bu cihaz sıcaklığı ölçülmek istenen nesne veya canlının önüne tutularak kullanılabilir. 12 saniyelik bir süre içerisinde veri ekrana yansımış olur ve ölçme işlemi tamamlanır.

 

El Tipi Ateş Ölçer Termal Kamera

El Tipi Ateş Ölçer Termal Kamera

El Tipi Ateş Ölçer Termal Kamera

El tipi ateş ölçer termal kamera, nesnelerin ve canlıların sıcaklıklarını ölçmek için üretilmiş taşınabilir cihazlardır. Son zamanlarda salgın hastalıkların artmasıyla bu tür cihazlara olan ilgi artmıştır. Çünkü Covid-19 tipi hastalıkların teşhisinde ilk belirtilerden biri yüksek ateştir. Kişilerin ateşlerini tespit etmekte bu cihazların çok büyük katkısı olmaktadır.

 

El Tipi Ateş Ölçer Termal Kameranın Faydaları Nelerdir?

 

El tipi ateş ölçer termal kameraların işlevleri pek çok sektörde görülmektedir. Sağlık sektöründe ise hayati önem taşımakta ve hastalıkların tespiti ve yayılımını önlemede büyük katkısı olmaktadır. El tipi termal kameraların faydaları şunlardır:

1- El tipi olarak kullanıldığı için taşınabilir bir cihazdır. Bu nedenle her ortamda kullanımı mümkündür. Özellikle yollarda, açık alanlarda sabit bir kurulum gerektirmediği için kullanımı rahat, pratik ve işlevseldir.

2- Kişilerin tek tek yanlarına gelerek sıcaklık ölçümü yapıldığı için yüksek ateş tespit edilen kişiyi izole etmek kolaylaşır.

3- Temassız ölçüm sağlandığı için diğer ateş tespit edici aletlerden daha sterildir. Ve kişiler arası hastalık taşıma riski hiç yoktur.

4- Kimya laboratuarlarında maddelerin,  aşçılık sektöründe gıdaların sıcaklıklarını ölçmede, inşaatlarda yapılardaki elektrik ve ısı kaçaklarının yerini belirlemede, nem ölçümü yapmada büyük faydası olmaktadır.

5- Sanayi tesislerinde ısı ve elektrik dağıtım ölçümlerinde ve çıkacak arıza, yangın gibi felaketleri önlemede büyük faydası olmaktadır.

 

El Tipi Ateş Ölçer Termal Kameraların Özellikleri Nelerdir?

 

El tipi ateş ölçer kameralar, tüm nesnelerin ve canlıların yaydıkları kızıl ötesi enerjiyi algılarlar. Bu algılama bir ölçmeye dönüşür ve kızıl ötesi veriler bir değer olarak elektronik ekrana yansır. Termal kameralar belirli bir ısı aralığına sahiptir. Bu aralıktaki ısıları IR yayılımları sayesinde dalga boyu olarak algılar ve veri haline dönüştürür.

El tipi ateş ölçer kameralar, karanlıkta da ölçüm yapabilen cihazlardır. Hava koşullarından etkilenmemesi kullanım kolaylıkları arasındadır. Alarm sistemiyle yüksek ısıların tespitinde ikaz oluşturur. Ölçüm süresi 12 saniye sürmektedir. Belirli sayıda ölçümü hafızasında tutabilen cihazlardır. Böylelikle ölçümlerde veri ortalaması yapılabilir ya da bu özellik sayesinde raporlamada bir kolaylık sağlanabilir.

 

El Tipi Ateş Ölçer Termal Kamera

El Tipi Ateş Ölçer Termal Kamera