Yazılar

Ücretli Park Sistemi

Ücretli Park Sistemi – Biletli Otopark Sistemi
Biletli otopark sistemi, müsaadesiz girişleri ya da izinleri engel olan otopark ekipmanlarıdır ve herhangi bir otopark için temeldir.
Otomatik bariyerler, manuel tüketimini gerektirmeyen muhtelif yüksek teknoloji sistemleri içermektedir.
Ücretli otopark sistemi, halka açık otoparklarda, her sürücünün ödeme müddetinde kaldığından güvenilir olmak için plaka tarife teknolojisini içerebilir.
Ayrıca, özel kullanılan otoparklarda, yalnızca yetki sahibi personelin icabında noktaya girmesine müsade verilebilir.
Biletli Otopark Sistemi çok hızlı Ödeme Sağlar
Ücretli Park Sistemi, müşterilerin parkları için hızlı şekilde ödeme yapmalarına yardım eden sistemdir.
Çıkış ödeme istasyonları dahil olmak suretiyle otopark sistemi bileşenleri tamamıyla bağımsız olarak ya da birleşik tek ağın parçası olarak çalışır.
Sistemde biletler, tek tek yuvadan kabul edilmektedir.
Otopark fiyatları ferdi tarifelere göre kendiliğinden hesaplamaları yapılır.
Ödemeler nakit veyahut kent kartları ile yapabilir.
Her ödeme istasyonu, değişik miktar yapılarına sahip tek ya da birkaç otoparka görev verebilir.
Biletli otopark sistemleri, otopark çıkış ödeme istasyonunun kapasitesine göre vakitte 350 ödemeye kadar tasarlanmıştır.


Bilet Okutulunca Bariyer Kendiliğinden Kalkar. Biletli otopark sistemi, biletin okutulması ile bariyerin kendiliğinden uyanma esasına göre görevlendirilmiştir. Sisteme sayaç gelir sistemleri, park kılavuzluk sistemleri, doluluk seyreden sistemler ve mecburen erişim ve gelir muayenesi içermeyen başka sistemler birleşik edilebilir.
Sistemde bilet doğrulayıcı programı bulunmaktadır.


Bu uygulama, orijinal geçici bilet ya da ayrı tek manyetik şeritli sertifikasyon bileti üstüne elektronik olarak kodlama yapar.
Manyetik şerit, çoğunlukla kredi kartı ya da otel anahtarı gibi tek kimlik bilgisinde tespit edilen tek manyetik basın şerididir.
Manyetik tek şerit az miktarda data depolayabilir.
Biletlerin üstünde de manyetik şerit bulunur.

Manyetik Şerit Okuyucu


Biletli otopark sistemi, manyetik şerit okuyucu ile geliştirilmiştir.
Bu, manyetik şeritleri okuyan ve orada depolanan verileri, tek bilgisayar ya da denetleyici doğrulusunda kullanılabilecek bilgilere dönüştüren tek donanım aygıtıdır.
Biletli otopark bariyer sistemi, kodlama istasyonu ile görev verir.
Bu, tek bilet doğrulayıcısına bağımlı olan kodlama yazılımına sahip tek bilgisayardır.
Bunlar çoğunlukla tek kasiyerin park biletinin manyetik şeridini yeni bilgilerle (güncellemesine müsade vermek için tüketilir.
Merkez Kasiyer
Merkezi tek kasiyer tek şahıs ya da ödeme istasyonu olabilir.
Müşteri, işlendikten ardından biletini almakta ve çıkış doğrulayıcısına ilave eder.
Bir bireyin çalıştığı merkezi tek kasiyer de alıntı ödemeleri alabilir.
Biletli otopark sistemi giriş şeridindeki, park yeri için ödeme toplamak için kullanılabilecek tek tesise giden tek şerit içi kasiyer ya da kabindir.
Otopark Sistemi Çıkış Alternatifleri

Otopark Sistemi Çıkış Alternatifleri

Merkezi Ödemeli Otopark
Ücretli park sistemi, merkezi ödemeye göre çıkış opsiyonu verir.
Bu sistemde çıkış bilet ve kullanıcı kart okuyucu bulunmaktadır.
Ödenmiş biletle gelen vasıta sahibinin biletini bu cihaza vermesi gerekmektedir.
Biletin ödenmesi halinde bariyer açılır.
Abonelerse cihaza kullanıcı kartlarını okutmaktadır.
Bu sayede bariyer açılır.
Çıkış işleminin tamamlanmasının sonrasında vasıta algılayıcı vasıtası ile bariyer kendiliğinden kapanır.
Bu sayede aracın çıkış prosedürü bitirir.
Çıkışta Ödemeye Göre

Çıkışta Ödemeli Otopark
Biletli otopark sistemi, çıkışta ödemeye göre de tasarlanır.
Otopark alanını terk edecek olan aracıyla beraber gelerek ödeme yapar.
Araç kullanıcısının bileti ücret bilgisayarına verilir, bilgisayarda parametrelerle biletteki tarih ve saat verileri karşılaştırılır.
Böylece ücret ölçülür.
Ücret, müşteriye eş zamanlı görünür.
Ödemenin alınmasının sonrasında bariyerin açılması sağlanır.
Otomatik Ödeme İstasyonu
Otomatik ödeme istasyonu, merkezi kasiyer tesislerinde otomatik bilet işlemeye imkan sağlar.
Kasiyeri desteler veyahut değiştirebilir.
Bazen bu istasyonlara yürüyerek ödeme ya da şerit makinelerinde ödeme de denilir.
Otomatik ödeme istasyonu çok sayıda ödeme formülünü kabul edebilmekte ve makbuz sağlayabilir.


Biletli otopark sistemi şerit denetleyicisi ile tasarlanır.
Bunlar, tek şerit ile temaslı donanımdaki elektroniklerdir.
Taşıtın zenginliği gibi tetikleyicilere dayanarak ekipmanı çalıştırmakta ya da dönem dışı bırakır.
Sayma sistemi ise araçların geçtiği ya da geçtiği sensörleri kullanarak parkçı miktarını seyretmek için sarfedilen tek sistemdir.
Bir sayma sistemi bu arada tek doluluk sistemi şeklinde de adlandırılır.
İzleme sistemi
Biletli otopark sistemi seyretme sistemi, kullanıcının tek tesiste düzenek doğrulusunda imal edilen faaliyeti, alarmları ve doluluk vaziyetini park erişimi ve gelir muayene sistemi (PARCS) vasıtasıyla görüntülemesini sağlar.
Tesis Idare Sistemi
Bir kuruluş idare sistemi ya da FMS, park erişim ve gelir muayene sistemlerinin (PARCS) anlık raporlamasını, izlenmesini ve denetimini gerçekleştiren bilgisayar sistemi ve yazılımıdır.
Biletli otopark sistemi, firmamız doğrulusunda eksper kümeler ve kalifiye ekipmanlarla yapılır.