,

Dahua Termal Kamera

 

Termal kameralar,  çok çeşitli sektörlerde kullanımı olan ve nesnelerin, kişilerin ısısını ölçme görevine sahip cihazlardır. Her nesne veya kişiden insan gözünün göremediği kızılötesi termal ısı yayılmaktadır. Dahua Termal Kamera bu ısıyı algılayarak derecesini belirler, ayrıntılı veri sunan ekranlarda renk ve şekillerle göstererek görevini tamamlamış olur. Askeri amaçlı kullanımı güvenliğin sağlanması ve geniş arazilerde kişilerin tespit edilmesinde faydalıdır. Endüstriyel anlamda fabrikalarda üretim kayıplarının önüne geçmede, elektrik ve ısı kaçaklarını belirlemede faydası olmaktadır. Sağlık alanında ise, hayvan ya da insanların ateşlerini ölçeme, vücut sıcaklıklarını belirlemede faydası olmaktadır.

Dahua Termal Kamera Sağlık Sektöründe Nasıl Kullanılır?

 

Dahua termal kameraların sağlık sektöründeki kullanımı son zamanlarda yayılım gösteren Covid-19 hastalığının artmasıyla yaygınlaşmıştır. Dahua termal kameralar bu hastalığın tespitinde, insanların kalabalık olarak bulundukları alanlarda (avm, havaalanı, otogar, bina, resmi kurum girişleri, fabrika, hastane vb) görüş alanı içerisindeki kişileri tek tek algılayarak vücut sıcaklıklarını ölçmektedir. Bu ölçüm kişilerin göz iç köşesinden ölçülen sıcaklık verisiyle oluşturulmaktadır. Bu sayede yüksek ateşli kişiler tespit edilerek hasta kişilerin belirlenmesi kolaylaşmaktadır. Hastalığın tespiti ve kişilerin ayrıştırılarak yayılımının önlenmesi gibi önemli bir işleve sahip olan bu cihazlar toplum ve insan sağlığını ilgilendiren hayati bir konuda hizmet vermektedir.

 

Dahua Termal Kameraların Özellikleri Nelerdir?

 

Dahua termal kameralar, güvenilir sonuç alma, kolay kurulum ve işlevsellik açısından son derece pratik ve faydalı cihazlardır. Dahua termal kameralar, istenilen tüm alanlarda önünde bir engel (cam, duvar, paravan vb) olmaması koşuluyla çalışır. Özellikle tek tek kontrolün zor olduğu, kalabalık insan trafiğinin yaşandığı alanlarda kullanımı görülmektedir. Gündüz haricinde gece, ışıksız ortamda da aktif olarak çalışması mümkündür. Yağmur, sis, rüzgar gibi hava koşullarından etkilenmeden çalışır. Birçok canlıyı aynı anda, hızlı bir şekilde temassız olarak ölçme özelliğine sahiptir. Hassas ölçüm özelliğine sahip olması nedeniyle hata payı yok denecek kadar azdır. Belirlenen ısı ölçüsünün üzerinde bir ısıya rastladığında alarm verme özelliğine sahiptir. Yüksek çözünürlük özelliği sayesinde net bir görüntü alınarak kişilerin tespiti kolaylaşmaktadır.

Termal Kamera ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için bakabilirsiniz…

Technopark Yüz Tanıma Ve Ateş Ölçme Kamera

Technopark Yüz Tanıma Ve Ateş Ölçme Kamera

, ,

Thermal Camera Face Recognition System

 • Thermal camera face recognition system is a system that creates a face structure by measuring the face image of the person with all its proportions (forehead, eyes, nose, mouth). This measurement is recorded in the system and when the person comes back to the camera, a new image is matched with the registered face in the system, thereby ensuring their recognition. The thermal camera adds an additional feature to it. The camera measures the body temperature while recording data to identify people. Thanks to the infrared lens, the camera can accurately measure the temperature of the person and the surrounding air and the difference between them.

  Where are Thermal Camera Systems Used?

  Areas where thermal cameras are used; military zones, energy institutions, health sector, electrical facilities and industrial establishments.Its use for security purposes is seen in the military and safety. It is especially useful in studies aimed at identifying people and determining their locations in large lands. It is used in energy institutions to detect heat leaks in areas that should be kept cold and hot.It is used in the health sector to detect people’s fever measurements. It is used to detect electrical leakage and malfunctions in electrical facilities, production and distribution processes. Its use in industrial establishments is the determination of technical failures such as the application of electricity and power in the working mechanics of machines.

  What Is The Use Of The Thermal Camera Face Recognition System In The Health Sector?

  Thermal camera face recognition systems have become important and functional with the increase of epidemic diseases recently. This device has a great function especially in detecting Corona virus called Covid-19. It is very successful to use in large venues and in busy places with high human traffic. It is possible to install and use shopping malls, hospitals, airports, intercity bus terminals, schools, city squares, entrance sections of buildings, public institutions, hotels, factories and any conceivable point. Since the first indicator of corona virus is fever, fever measurement is important in the detection of this disease. Thanks to the thermal feature of these camera systems, both by measuring the fire from the eye edges of people and thanks to the face recognition feature It facilitates the detection and detection of high fever person profiles by recording in the system.

  These people are separated from the society and taken to the hospital, and the transmission of the disease to other people is prevented at an early stage.

,

Termal Kameralı Yüz Tanıma Sistemi

Termal kameralı yüz tanıma sistemi, kişinin yüz görüntüsünü bütün oranlarıyla (alın, göz, burun, ağız) ölçerek bir yüz yapısı oluşturan sistemlerdir. Bu yapılan ölçüm sisteme kaydedilir ve kişi tekrar kamera önüne geldiğinde sistemdeki kayıtlı yüzle yeni görüntü eşleşme oluşturarak onun tanınması sağlanmış olur. Kameranın termal olması ona ek bir özellik de eklemektedir. Kamera kişilerin tespit edilmesini sağlayacak veriler kaydederken kişinin vücut sıcaklığını da ölçmektedir. Kızıl ötesi merceği sayesinde kamera, kişinin ve çevresindeki havanın ısısını ve bunların arasındaki farkı net bir şekilde ölçebilmektedir.

 

Termal Kamera Sistemleri Nerelerde Kullanılır? 

 

Termal kameraların kullanıldığı alanlar; askeri bölgeler, enerji kurumları, sağlık sektörü, elektrik tesisleri ve sanayi kuruluşlarındadır.

Güvenlik amaçlı kullanımı, askeriyede ve emniyette görülmektedir. Özellikle büyük arazilerde kişileri tespit etmeye ve yerlerini belirlemeye yönelik çalışmalarda faydası olmaktadır.

Enerji kurumlarında, soğuk ve sıcak tutulması gereken alanlardaki ısı kaçaklarını tespit etmek amaçlı kullanımı görülmektedir.

Sağlık sektöründe, kişilerin ateş ölçümlerini tespit amaçlı kullanılmaktadır.

Elektrik tesislerinde, üretim ve dağıtım işlemlerinde elektrik kaçağı ve arızaların tespit edilmesinde faydalanılmaktadır.

Sanayi kuruluşlarında kullanımı, makinelerin çalışma mekaniğindeki elektrik ve güç uygulanması gibi teknik arızaların belirlenmesi şeklindedir.

 

Termal Kameralı Yüz Tanıma Sistemi Sağlık Sektöründe Kullanımı Nasıldır?

Son zamanlarda salgın hastalıkların artış göstermesiyle termal kameralı yüz tanıma sistemleri önemli ve işlevsel hale gelmiştir. Bu cihaz özellikle Covid-19 denilen Corona virüsünün tespit edilmesinde büyük bir işleve sahiptir. Büyük mekânlarda, insan trafiğinin yoğun olduğu işlek yerlerde kullanımı oldukça başarılıdır. Avm, hastaneler, havaalanları, şehirlerarası otobüs terminalleri, okullar, şehir meydanları, binaların giriş bölümleri, kamu kurumları, oteller, fabrikalar ve akla gelebilecek her noktada kurulumu ve kullanımı mümkündür. Corona virüsün ilk göstergesi ateş yüksekliği olduğu için bu hastalığın tespitinde ateş ölçümü önemlidir. Bu kamera sistemleri termal özelliği sayesinde kişilerin göz kenarlarından hem ateşi ölçerek, hem de yüz tanıma özelliği sayesinde ateşi yüksek kişi profillerinin sisteme kaydedilerek bulunup tespit edilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu kişiler toplumdan ayrıştırılarak hastaneye götürülür ve hastalığın diğer insanlara bulaşması erken zamanda engellenmiş olunmaktadır.

Ürünler stoklarımızda mevcuttur.Fiyat bilgisi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Technopark Yüz Tanıma Ve Ateş Ölçme Kamera

Technopark Yüz Tanıma Ve Ateş Ölçme Kamera

,

Thermal Camera System

The use of the thermal camera system is becoming more and more common in the world and in our country. Fever meter cameras are used in many areas such as military security, industrial applications, electricity and heat leak detection and health. Especially recently when epidemics have increased, diseased people are detected thanks to the camera measuring body temperature and these people are separated from others and the spread of the disease is prevented. Therefore, the function of these cameras becomes vital and it contributes at a point that closely affects the health of the society.

How does the thermal camera system work?

The thermal camera system detects the heat in the people by scanning the people in the environment in the field of vision and determines the degree by creating temperature data. This system uses the temperature data in the eye’s inner corner to perform the measurement.It assigns to the system in degrees and the people whose fever is above normal value are identified and separated and isolated from the environment. Cameras that measure body temperature are set to measure between 30 and 45 degrees. These cameras, which provide a resolution of 1280 x 960 pixels, must make very precise measurements in order to present healthy data.

These cameras, which cannot see behind the walls, behind the glass, can measure the temperature of everything unless there is a set in front of them. In the system, the colors such as blue, purple, orange, red and dark red are used according to the degree of fire by specifying the person silhouettes.

Where is the thermal camera system used?

Thermal camera system (fever meter thermal camera) are the systems which are becoming more and more common.It is preferred to be used in crowded places where people are located. Due to the increase of epidemic diseases, the demand for these cameras has increased and its use has become widespread in crowded places. Thermal cameras are used especially at the entrances of shopping malls, public institutions, hospitals, airports, bus stations, schools, factories.

It is used for the purpose of detecting the presence of persons in large areas and areas that are difficult to see, for military security purposes.In marine, it is used to detect icebergs and military ships in the water. It helps to find electrical and heat losses in buildings. In addition, thanks to these cameras in the medical sector, it is used for human and animal tissue damage detection and fever measurement purposes.

,

Termal Kamera Sistemi

Termal kamera sistemi kullanımı dünyada ve ülkemizde git gide yaygılaşmaktadır. Ateş ölçen kameraların askeri güvenlik, endüstriyel uygulamalar, elektrik ve ısı kaçakları tespiti ve sağlık gibi pek çok alanda kullanımı mevcuttur. Özellikle salgın hastalıkların arttığı son zamanlarda vücut ısısını ölçen kamera sayesinde hastalıklı kişiler tespit edilmekte ve bu kişiler diğer kişilerden ayrıştırılarak hastalığın yaygınlaşması önlenmektedir. Bu nedenle bu kameraların işlevi hayati önem kazanmakta ve toplumun sağlığını yakından etkileyen bir noktada katkı sağlamaktadır.

Termal kamera sistemi Nasıl Çalışmaktadır?

Termal kamera sistemi, görüş alanındaki ortamda bulunan kişileri tarayarak kişilerdeki ısıyı algılarlar ve sıcaklık verisi oluşturarak derecesini belirtirler. Bu sistem ölçmeyi gerçekleştirmek için kişinin göz iç köşesindeki sıcaklık verisinden yararlanır. Sisteme derece olarak atar ve ateşi normal değerin üzerinde çıkan kişiler tespit edilerek ortamdan ayrılmaları ve izole edilmeleri sağlanır. Vücut ısısını ölçen kameralar, 3045 derece aralığında ölçüm yapmak için ayarlanmışlardır. 1280 x 960 piksel çözünürlük sağlayan bu kameraların sağlıklı veri sunabilmeleri için oldukça hassas ölçüm yapması şarttır. Duvarların arkasını, cam arkasını göremeyen bu kameralar önünde set olmadığı sürece her şeyin ısısını ölçebilirler. Sistemde kişi siluetleri belirtilerek ateş derecesine göre mavi, mor, turuncu, kırmızı, koyu kırmızı gibi renkler de kullanılmaktadır.

Termal kamera sistemi Nerelerde Kullanılır?

Termal kamera sistemi (ateş ölçer termal kamera), kullanım alanı gittikçe daha da yaygın hale gelen sistemlerdir. İnsanın bulunduğu özellikle kalabalık mekânlarda kullanımları tercih edilmektedir. Salgın hastalıkların artışı nedeniyle bu kameralara talep artmış ve kalabalık mekânlarda kullanımı yaygınlaşmıştır. Termal kameralar özellikle, Avm, kamu kurumları, hastane, havaalanı, otogar, okul, fabrika gibi yerlerin girişlerinde kullanılmaktadır. Askeri güvenlik amaçlı kullanımı geniş arazilerde ve gözle görülmesi zor olan bölgelerde kişilerin varlığını tespit amaçlı kullanımı mevcuttur. Denizcilikte sudaki buzdağlarını, askeri gemileri tespit amaçlı kullanılmaktadır. Binalardaki elektrik ve ısı kayıplarını bulmak konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca tıp sektöründe bu kameralar sayesinde insan ve hayvanlarda doku hasarı tespiti ve ateş ölçme maksatlı kullanılmaktadır

Ürünler stoklarımızda mevcuttur.Fiyat bilgisi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Technopark Yüz Tanıma Ve Ateş Ölçme Kamera

Technopark Yüz Tanıma Ve Ateş Ölçme Kamera

Fever Meter Thermal Camera System

Unfortunately, due to some diseases, there is a constant increase in demand for some devices. Depending on the progressive population increase, intensive studies in the health sector continue with the recent increase in diseases. As such, they now measure fever due to infectious diseases such as covid 19, which is one of the most common viruses, and there are intensive studies on contactless healthcare equipment. Especially recently, the fever meter thermal camera system, which has been demanded continuously, is always carried out with digital screens of the fever measurement system with camera systems.

Healthier steps with fever meter thermal camera system

Fever determination are always correctly detected with fever meters. The fever meter thermal camera systems, which measure the human body temperature in particular, are extremely sensitive. You can supply these products by our company in line with your demands. Thermal camera systems are used extensively in almost every industry. In the health sector, there is intensive and continuous use. Temperature measurement is done with cameras from every angle.

Here it is a device that is sensitive to temperatures, usually in the range of 30 and 45 degrees. On the other hand, it is used in many areas of the market, from industry to other sector. It is a special tool that is highly used due to its heat sensitivity and special camera system. Thanks to precise measurements, these products, which constantly appeal to people in every segment, are highly demanded by everyone, especially in the health sector.

With fever meter camera systems, you can continue your healthy life without fear. The device, which creates great awareness in infectious diseases, provides a lot of convenience.If you want to have these products, you can come to our company and have them with affordable prices. This technology, which provides great convenience in all areas from health to defense, will cause great convenience in your life. It will provide a different perspective to your workplaces and your business, especially when these epidemic diseases travel around the world, it offers you a different safety method. You are welcome to contact for detailed information sharing.

Ateş Ölçer Termal Kamera Sistemi

Ne yazık ki bazı hastalıklar sebebi ile bazı cihazlara sürekli olarak talep artışı söz konusu olmaktadır. İlerleyen nüfus artışına bağlı olarak, hastalıkların  da son zamanlarda artışı ile sağlık sektöründe yoğun çalışmalar sürmektedir. Hal böyle olunca son zamanların yaygın olan virüslerinden biri olan covid 19 gibi ölüme sebebiyet veren ve bulaşıcı hastalıklar nedeni ile artık ateş ölçerler ve buna benzer temassız sağlık ekipmanları konusunda yoğun çalışmalar olmaktadır. Özellikle son zamanlarda sürekli olarak talep edilen ateş ölçer termal kamera sistemi ile her zaman kamera sistemleri ile ateş ölçme işlemi dijital ekranları ile yapılmaktadır.

Ateş ölçer termal kamera sistemi ile daha sağlıklı adımlar

Ateş ölçerler ile doğru olarak her zaman ateş tespiti yapılmaktadır. Özel olarak insan vücudu sıcaklığını ölçen ateş ölçer termal kamera sistemleri son derece hassas ölçüm yapmaktadır. Sizlerde bu ürünleri talepleriniz doğrultusunda firmamız tarafından temin edebilirsiniz.

Termal kamera sistemleri hemen hemen her sektörde yoğun olarak kullanılmaktadır. En başta sağlık sektöründe yoğun ve sürekli olan kullanımı mevcuttur. Her açıdan kameralarla sıcaklık ölçümü yapılmaktadır.

Burada genellikle 30 ve 45 derece aralığında olan sıcaklıklar için duyarlı olarak gelişmiş bir cihazdır. Diğer türlü olarak endüstriden diğer sektöre kadar , piyasada birçok alanda kullanımı fazladır. Isıya duyarlı olmasında ve özel kamera sistemi sayesinde son derece kullanılan özel bir alettir.

Hassas ölçümler sayesinde sürekli olarak her kesimde insanda hitap eden bu ürünler herkes tarafından özellikle sağlık sektöründe çok fazla talep edilmektedir .

Ateş ölçer kamera sistemleri ile sizde korkmadan sağlıklı yaşamınıza devam edebilirsiniz. Bulaşıcı hastalıklarda büyük farkındalık yaratan cihaz oldukça kolaylık sağlamaktadır.

Sizlerde bu ürünlere sahip olmak isterseniz firmamıza gelerek uygun fiyat seçenekleri ile sizlerde sahip olabilirsiniz. Sağlıktan savunmaya her türlü alanda büyük Kolaylık sağlayan bu teknoloji sizlerin de hayatında çok büyük kolaylıklara sebep olacaktır.  İşyerlerinize, işlerinize  farklı bir bakış açısı sağlayacak, özellikle de  salgın hastalığın tüm dünyada kol gezdiği bu günlerde sizlere farklı bir emniyet yöntemi sunmaktadır. Detaylı bilgi paylaşımı için iletişime geçmenizi bekliyoruz.  

Technopark Yüz Tanıma Ve Ateş Ölçme Kamera

Technopark Yüz Tanıma Ve Ateş Ölçme Kamera

 

Ateş Ölçer Kamera Sistemi

Ateş ölçer kamera sistemi; bir nesnenin ya da canlının üzerindeki ısıyı ve de çevresindeki ısı değişikliklerinde ortaya çıkan enerjiyi ölçmeye yarayan cihazlardır. Bu sistem ısıyı, kızıl ötesi mercekler sayesinde ayrıştırır ve belirler.

Ateş Ölçer Kamera Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

Ateş ölçer kamera sistemleri yeni gelişen teknolojiler arasındadır. Bu sistemin toplum ve bireyler için faydaları şunlardır:

1- Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek: Bulaşıcı hastalıklarla ilgili hastanın ateşini ölçmede büyük faydası olmaktadır. Özellikle kalabalık insan topluluklarının bulunması gereken mekânlarda (Avm, havaalanı, okul, stadyum, terminal vb) ateşi yüksek kişileri önceden tespit ederek hem kendilerinin tedavi olmalarını sağlayarak hem de toplum için bir risk oluşturmalarını engellemek adına faydası olmaktadır.

2- Hızlı şekilde fazla sayıdaki insanı tarama kolaylığı sağlamak: Kalabalık yerlerde insanların tek tek ateşlerini ölçmek uzun ve meşakkatli bir iştir. Ateş ölçer kamera sistemi sayesinde insanlar yürüyüş anlarında ya da otururken kamera tarafından algılanarak ateş ölçümleri gerçekleşir. Hastalıklı kişileri tespit etmede son derece pratik bir yöntemdir.

3- Temas etmeden ölçüm yapmak: Kişilere temas etmeden ve onları bir araya getirip sıraya sokmadan ateş ölçümü yapmak bu cihaz sayesinde mümkündür. Salgın hastalıklarının yayılımını önlemede bu özellik oldukça önemli bir fayda olmaktadır.

4- Binalarda ısı kaybını tespit etmek: Enerji sektöründe binalardaki izole bölümlerdeki ısı kayıplarını bulmak ve kaçakları tespit amaçlı kullanılmaktadır.

5- Askeri anlamda güvenlik amaçlı kullanım sağlamak: Büyük ve açık alanlarda insan gözünün yetemediği durumlarda kişileri algılayıp tespit etmeye yarayan bir sistemdir. Askeri güvenlik anlamında büyük faydası olmaktadır.

6- Elektrik üretimi yapılan yerlerde arızayı tespit etmek: Elektrik üreten ve yayan tesislerde arızanın tespit edilip uyarı vermesiyle yaşanacak zararları ortadan kaldırmak gibi bir faydası söz konusudur.

Ateş Ölçer Kamera Sistemi Nasıl Çalışmaktadır?

Ateş ölçer kamera sisteminin sağlık sektörü amaçlı kullanımında, cihaz alan taraması yaparak kişileri tespit ettikten sonra kişilerin göz içinden sıcaklık ölçülür. 30 ile 45 derece arasında ölçüme göre ayarlanmış bu cihazlar hassas ölçüm yapmaktadır. 1280 x960 piksel çözünürlüğe sahiptirler.

TechnoPark firması yılların deneyimi ile sizlere bu konuda yardımcı olacaktır. Sitede bulanan whatsapp ve arama yaparak irtibata geçebilir ve bilgi alabilirsiniz. 

 

Technopark Yüz Tanıma Ve Ateş Ölçme Kamera

Technopark Yüz Tanıma Ve Ateş Ölçme Kamera

Otopark Yönlendirme ve Bilgilendirme Sistemleri

Otopark yönlendirme ve bilgilendirme sistemleri, elektronik olarak anlık otopark doluluk boşluk oranını gösteren ve uygun otoparklara oklarla yönlendiren sistemlerdir. Bu sistemlerde amaç; araç sürücülerini bilgilendirmek ve park etmelerini kolaylaştırmaktır.

 

Otopark Yönlendirme ve Bilgilendirme Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 

Otopark yönlendirme ve bilgilendirme sistemlerinin hem araç sürücüleri hem de trafik akışı açısından pek çok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar şunlardır:

1- Araç sürücüleri elektronik levhalarla boş park yeri bulunan otoparkları görürler ve oralara yönelirler. Böylelikle uzunca bir zaman boş yer aramak yerine hızlı ve kolay şekilde boş park yeri bulunmuş olur. Bu sistem araç sürücülerine kolaylık sağlamaktadır.

2- Araç sürücüleri kolaylıkla park yerine ulaşabildikleri için zamandan tasarruf ederler. Park yeri aramakla zaman kaybetmemiş olurlar.

3- Araçlar hızlı bir şekilde boş park yerlerine ulaştıkları için yolda ve otopark içinde trafik sıkıntısı oluşmaz. Birikme yaşanmaz.

4- Araçlar daha kısa sürede park yerine ulaştıkları için yakıttan da tasarruf ederler. Yakıt tasarrufunun bir olumlu etkisi de çevre kirliliğine yaptığı olumlu katkıdır. Böylelikle hem yakıt tasarrufu hem de temiz havaya katkı aynı anda gerçekleşmiş olur.

5- Araçlar daha güvenli bir şekilde ve sırayla otoparka yönlendirildikleri için trafik güvenliği

Sağlanmış olur. Kazaların yaşanma riski azalır.

6- Daha az sayıda personel gerekeceği için personel sayısından tasarruf edilmiş olunur.

7- Trafikte stresli sürücünün azalmasına katkı sağlar. Araç sürücüleri daha kısa sürede, hızlıca park yeri bulabilecekleri için sıkıntı ve stres yaşamazlar.

 

Otopark Yönlendirme ve Bilgilendirme Sistemleri Teknik Özellikleri Nelerdir?

 

Otopark yönlendirme ve bilgilendirme sisteminde olması gereken teknik aksam ve özellikler şunlardır:

Otoparkta boş alanı gösteren ve yönlendiren elektronik levha

— Karanlıkta da görülmeyi sağlayan led ışık sistemi

Her bir park yerinde araç algılayıcı manyetik sistem

— Mikro denetleyici kontrol aracı 

— Her bir park yerinden bilgi alıp ana sisteme ileten yazılım sistemi

— Suya, ateşe, dış etkilere dayanıklı, sağlam gövde sistemi

— Sıcaklık göstergesi

— Ana sistem ve raporlama yazılımı

Otopark içinde yön ve numara gösteren ışıklı küçük levhalar

 

, ,

Biletli Otopark Sistemleri

Biletli otopark sistemleri ; ödemeli otoparklarda kullanılmak üzere üretilmiş makinelerdir. Bu sistemde araç sahibi, otoparka giriş yaparken otoparkın girişine monte edilmiş makinenin butonuna basarak bilet alır. Park işlemini tamamlayıp otoparktan çıkarken başka bir makineye aldığı bu bileti okutarak ödeme bilgisini öğrenir ve ödemesini gerçekleştirir. Sistemin çalışması şu şekildedir: Araç sahibi otoparka girip biletini alırken sistem, plaka tanıma sistemiyle araç plakasını okuyarak sistemde kayıt oluşturur. Makine tarafından bilet kesilerek aracın geçişine izin verilir. Araç park işlemini tamamlayıp çıkıştaki makineye aldığı bileti okuttuğunda sistem kişinin ne kadar süre park yerini kullandığı bilgisini kullanarak ücret bilgisini hesaplar. Ödeme gişede görevli personel tarafından alındıktan sonra kişiye fiş kesilerek geçiş bariyeri açılır ve aracın çıkış yapması sağlanır. Kayıtlar sistem tarafından raporlanarak saklanır.

 

Otoparkların bu sistemi kullanmak için sahip olmaları gereken sistem araçları şunlardır:

— Araç sahiplerine bilet kesen makine

— Bilet okuyucu makine

— Ana sistem makineleri

— Yazılım sistemi

— Otomatik ödeme makinesi

— Fiş kesen makine

— Bilet

 

Biletli Otopark Sistemlerinin Avantajları Nelerdir?

 

Biletli otopark sistemlerinin hem kullanıcı hem de işletme açısından pek çok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlar şunlardır:

1- Otopark her saat açık olabilir ve daha az personele gereksinim duyulur. Otoparkın her saat açık olması araç sahipleri açısından da daha fazla hizmet alabilmek sebebiyle bir avantajdır.

2- Tüm ödemeler otomatik olarak bilgisayar yazılımı tarafından hesaplanır. Tüm veriler bilgisayarla alınıp kaydedildiği için hata yapma olasılığı yoktur. Bu nedenle sağlıklı ve güvenilir sonuçlar veren bir sistemdir.

3- Araç sahiplerinin otopark ödeme işlemlerini hızlı halletmelerini sağlar. Araç sahiplerine zaman tasarrufu sağlar.

4- İşletme açısından raporlama kolaylığı sağlar. İstenilen zaman saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık veriler rapor halinde kolaylıkla hazırlanabilir.

5- İşlemler hızlı ve pratik halledildiği için otopark giriş ve çıkışlarında yığılma ve trafik oluşması önlenmiş olur.

6- Ödeme işlemlerinin kontrollü yapılmasını ve hata veya kaçak oluşmasını engeller.

 

Biletli otopark sistemleri uygulanması rahat ve kolay sistemlerdir. Avmler, hastaneler, okullar, iş merkezleri, oteller gibi pek çok alanda kullanımı olan bu sistemler hem kurulumu hesaplı olması hem de yaygın kullanımı nedeniyle popüler uygulamalardır.