,

Ücretli Otopark Sistemi

Otopark bariyer sistemleri arasında en süregelen ücretli otopark sistemi kullanılmaktadır. Devamlı vasıtaların giriş çıkış yaptığı otoparklar için en uygundur. Yüksek performansta kesintisiz çalışan bu biletli otopark sistemi, izinsiz girişleri engel olan bir bariyer sistemidir. İzinsiz giriş gerçekleştirmek isteyen vasıtaları engel olan ekipmanlara mevcut birçok otopark bölümünde kullanıma müsaitdir. Manuel olanların yanı sıra otomatik bariyerleri de tespit edilen bu sistem yüksek teknolojinin ürünüdür.

Ücretli otopark sistemi halka açık otoparklarda genelde plaka tarife sistemiyle çalışmaktadır. Gövdede tespit edilen dedektörler, aracın plakasını girişte ve çıkışta 50 metre mesafeden algılamaktadır. Bu hal vasıtaların içeride ne kadar kaldığını ve ödenmesi gereken ücretin belirleme edilmesi işini basitleştirmektedir. Hem de özel parklarda yalnızca yetki sahibi personelin aracının alana girmesine izin sunar.

Otopark Sistemi Alternatifleri


Sistem, çıkış ve girişte ödeme yapılmak üzere ayrılmaktadır. Sitemin kurulumu ve çalışma senaryosu bu İki hale göre tasarlanır. Buna göre:

Çıkışta ödemeli ücretli otopark sistemi: Alana giriş yapar iken vasıta sürücüsüne bilet verilir. Alandan çıkan aracın kullanıcısı girerken aldığı bileti otopark vazifelisine sunar. Yetki sahibi bileti ücret bilgisayarına okutur. Barkod okuyucu verileri otopark otomasyonu programına aktarır. Bilgisayarda tarifli olanlar biletteki tarih ve saat karşılaştırılarak ücret belirlenmesi yapılır. Ücret ekrandan sürücüye yansır. Ödemenin yapılmasıyla bariyer açılarak aracın çıkmasına izin verilir. Otoparkın sürekli aboneleri çıkış noktasında abonmanları kart okuyucuya göstererek geçiş yaparlar.


ücretli otopark sistemi

Girişte ücretli otopark sistemi: Otoparkın geçiş uzaklığının ölçülerine göre 3 ya da 6 metre ebatlarında bariyerler yer alır. Bu bariyerlerin kol atına güvenlik fotoseli takılıdır. Kolda tespit edilen fotosel kaçak bilet alınmasını engeller. Ayrıca kolun altında vasıta varken kolun kapanmasını da fotosel önlemektedir. Giriş bölgesinin başında otopark bilet verme makinesi yer alır. Giriş yapacak olan vasıtalar bilet makinesinden biletlerini alırlar. Abone olanlar yalnızca abonelik kartını göstererek giriş ve çıkış yaparlar.
Ücretli Otopark Sistemi Hızlı Ödeme Sağlar

Misafir vasıtaların plakalarını okuyarak çabucak ödeme yapılmasına yardım eden bir sistemdir. Giriş ve çıkış ödeme istasyonları birbirlerinden tamamıyla bağımsız olarak çalışırlar. Ancak istenirse birbirleri ile birleşik şeklinde de çalışması kurulabilir. Ücretli otopark sistemi biletleri tek bir yerden kabul edilir. Parkın ücreti tamamıyla fertsel tanımalere göre hesaplamaları yapılır. Abone olanlarla başka vasıtaların tek giriş çıkış ücreti değişiklik gösterir.

Ödemeler genelde nakit olarak yapılır. Bazı belediye ile uyuşmalı otoparklarda kent kartla da ödeme yapılabilmektedir. Biletli otopark sistemi ödeme istasyonları, parkın kapasitesine göre değiştirilebilir. İstasyonun saatte en çok ödeme kapasitesi 350 olarak geliştirilmiştır. İstasyonlar ödeme sonucunda makbuz vermektedir. Sistem şerit denetleyicisi olarak geliştirilmiştır. Taşıtın zenginliğina göre tetiklenen mekanizmadan oluşmaktadır.

Bilet Okutulunca Bariyer Otomatik Olarak Kalkar Müşterinin elinde tespit edilen bileti okutması ve bedelini ödemesiyle bariyer sistemi kendiliğinden kalkar. Tek başına bağımsız olarak çalışan sisteme:
Sayaç gelir sistemi
Park rehberlik sistemi
Doluluk izleyen sistem gibi detaylı sistemler kullanılabilir.


Sistemde doğrulayıcı uygulama bulunmaktadır. Ücretli otopark sistemi doğrulayıcı uygulama, bileti doğruluğunu sağlamaktadır. Program orijinal geçici bilet ya da manyetik şeritli sertifikasyon bileti üstüne elektronik kodlama yapar. Manyetik şerit üstünde kayıt olunan verileri okuyarak ödeme ile ilgili neticeler vermektedir. Bilgisayar doğrulusunda çıkarılan bu veriler, denetleyici doğrulusunda kullanılacak bilgilere çevirerek ekrana yansıtılır. Aynı vakitte kodlama istasyonu ile hizmet veren bu otopark sistemi hata vermemesi ve mükemmel çalışmasından dolayı daha çok tercih edilmektedir.

Kodlama istasyonu, bilet doğrulayıcısına bağlı olarak kodlama programını sahibi olan bir bilgisayardan ibarettir. Bu istasyonlar, genelde kasiyerin kart biletinin manyetik şeridinin yeni verilerle güncellemesinde tüketilir. Ücretli otopark sistemi işleyişinde merkezi kasiyer yer alır. Merkezi kasiyer bir şahıs ya da ödeme istasyonu olabilir. Girişte işlenen bileti alan müşteri bileti çıkış doğrulayıcısına doğrulattırır.

Kasiyer doğrulayıcının verdiği sonuca göre ödemeleri alır. Bir kabindeki merkezi kasiyer giriş yolu istasyonu giriş şeridindeki ödeme toplayan yerdir. Ücretli otopark düzeninde özel geliştirilmiş sistemin olması işleyişin süratli ve aksamadan gerçekleşmesini sağlar.

Bu konuda sorularınız varsa hemen arayıp bizden bilgi alabilirsiniz.

Ücretli Park Sistemi

Ücretli Park Sistemi – Biletli Otopark Sistemi
Biletli otopark sistemi, müsaadesiz girişleri ya da izinleri engel olan otopark ekipmanlarıdır ve herhangi bir otopark için temeldir.
Otomatik bariyerler, manuel tüketimini gerektirmeyen muhtelif yüksek teknoloji sistemleri içermektedir.
Ücretli otopark sistemi, halka açık otoparklarda, her sürücünün ödeme müddetinde kaldığından güvenilir olmak için plaka tarife teknolojisini içerebilir.
Ayrıca, özel kullanılan otoparklarda, yalnızca yetki sahibi personelin icabında noktaya girmesine müsade verilebilir.
Biletli Otopark Sistemi çok hızlı Ödeme Sağlar
Ücretli Park Sistemi, müşterilerin parkları için hızlı şekilde ödeme yapmalarına yardım eden sistemdir.
Çıkış ödeme istasyonları dahil olmak suretiyle otopark sistemi bileşenleri tamamıyla bağımsız olarak ya da birleşik tek ağın parçası olarak çalışır.
Sistemde biletler, tek tek yuvadan kabul edilmektedir.
Otopark fiyatları ferdi tarifelere göre kendiliğinden hesaplamaları yapılır.
Ödemeler nakit veyahut kent kartları ile yapabilir.
Her ödeme istasyonu, değişik miktar yapılarına sahip tek ya da birkaç otoparka görev verebilir.
Biletli otopark sistemleri, otopark çıkış ödeme istasyonunun kapasitesine göre vakitte 350 ödemeye kadar tasarlanmıştır.


Bilet Okutulunca Bariyer Kendiliğinden Kalkar. Biletli otopark sistemi, biletin okutulması ile bariyerin kendiliğinden uyanma esasına göre görevlendirilmiştir. Sisteme sayaç gelir sistemleri, park kılavuzluk sistemleri, doluluk seyreden sistemler ve mecburen erişim ve gelir muayenesi içermeyen başka sistemler birleşik edilebilir.
Sistemde bilet doğrulayıcı programı bulunmaktadır.


Bu uygulama, orijinal geçici bilet ya da ayrı tek manyetik şeritli sertifikasyon bileti üstüne elektronik olarak kodlama yapar.
Manyetik şerit, çoğunlukla kredi kartı ya da otel anahtarı gibi tek kimlik bilgisinde tespit edilen tek manyetik basın şerididir.
Manyetik tek şerit az miktarda data depolayabilir.
Biletlerin üstünde de manyetik şerit bulunur.

Manyetik Şerit Okuyucu


Biletli otopark sistemi, manyetik şerit okuyucu ile geliştirilmiştir.
Bu, manyetik şeritleri okuyan ve orada depolanan verileri, tek bilgisayar ya da denetleyici doğrulusunda kullanılabilecek bilgilere dönüştüren tek donanım aygıtıdır.
Biletli otopark bariyer sistemi, kodlama istasyonu ile görev verir.
Bu, tek bilet doğrulayıcısına bağımlı olan kodlama yazılımına sahip tek bilgisayardır.
Bunlar çoğunlukla tek kasiyerin park biletinin manyetik şeridini yeni bilgilerle (güncellemesine müsade vermek için tüketilir.
Merkez Kasiyer
Merkezi tek kasiyer tek şahıs ya da ödeme istasyonu olabilir.
Müşteri, işlendikten ardından biletini almakta ve çıkış doğrulayıcısına ilave eder.
Bir bireyin çalıştığı merkezi tek kasiyer de alıntı ödemeleri alabilir.
Biletli otopark sistemi giriş şeridindeki, park yeri için ödeme toplamak için kullanılabilecek tek tesise giden tek şerit içi kasiyer ya da kabindir.
Otopark Sistemi Çıkış Alternatifleri

Otopark Sistemi Çıkış Alternatifleri

Merkezi Ödemeli Otopark
Ücretli park sistemi, merkezi ödemeye göre çıkış opsiyonu verir.
Bu sistemde çıkış bilet ve kullanıcı kart okuyucu bulunmaktadır.
Ödenmiş biletle gelen vasıta sahibinin biletini bu cihaza vermesi gerekmektedir.
Biletin ödenmesi halinde bariyer açılır.
Abonelerse cihaza kullanıcı kartlarını okutmaktadır.
Bu sayede bariyer açılır.
Çıkış işleminin tamamlanmasının sonrasında vasıta algılayıcı vasıtası ile bariyer kendiliğinden kapanır.
Bu sayede aracın çıkış prosedürü bitirir.
Çıkışta Ödemeye Göre

Çıkışta Ödemeli Otopark
Biletli otopark sistemi, çıkışta ödemeye göre de tasarlanır.
Otopark alanını terk edecek olan aracıyla beraber gelerek ödeme yapar.
Araç kullanıcısının bileti ücret bilgisayarına verilir, bilgisayarda parametrelerle biletteki tarih ve saat verileri karşılaştırılır.
Böylece ücret ölçülür.
Ücret, müşteriye eş zamanlı görünür.
Ödemenin alınmasının sonrasında bariyerin açılması sağlanır.
Otomatik Ödeme İstasyonu
Otomatik ödeme istasyonu, merkezi kasiyer tesislerinde otomatik bilet işlemeye imkan sağlar.
Kasiyeri desteler veyahut değiştirebilir.
Bazen bu istasyonlara yürüyerek ödeme ya da şerit makinelerinde ödeme de denilir.
Otomatik ödeme istasyonu çok sayıda ödeme formülünü kabul edebilmekte ve makbuz sağlayabilir.


Biletli otopark sistemi şerit denetleyicisi ile tasarlanır.
Bunlar, tek şerit ile temaslı donanımdaki elektroniklerdir.
Taşıtın zenginliği gibi tetikleyicilere dayanarak ekipmanı çalıştırmakta ya da dönem dışı bırakır.
Sayma sistemi ise araçların geçtiği ya da geçtiği sensörleri kullanarak parkçı miktarını seyretmek için sarfedilen tek sistemdir.
Bir sayma sistemi bu arada tek doluluk sistemi şeklinde de adlandırılır.
İzleme sistemi
Biletli otopark sistemi seyretme sistemi, kullanıcının tek tesiste düzenek doğrulusunda imal edilen faaliyeti, alarmları ve doluluk vaziyetini park erişimi ve gelir muayene sistemi (PARCS) vasıtasıyla görüntülemesini sağlar.
Tesis Idare Sistemi
Bir kuruluş idare sistemi ya da FMS, park erişim ve gelir muayene sistemlerinin (PARCS) anlık raporlamasını, izlenmesini ve denetimini gerçekleştiren bilgisayar sistemi ve yazılımıdır.
Biletli otopark sistemi, firmamız doğrulusunda eksper kümeler ve kalifiye ekipmanlarla yapılır.

,

Mantar Bariyer Fiyatları

Mantar Bariyer Fiyatları

Mantar bariyer sistemleri bilhassa yoğun güvenilirliğin lüzumlu bulunduğu alanlarda yapılmaktadır. Bu sistemler bugünkü itibariyle genel olarak belediyelerin yayalaştırdığı caddelerde veya sokaklarda tesirli bir şekilde kullanılmaktadır. Yine bilhassa alış veriş merkezlerinde, bina girişlerinde veya özel tesislerin giriş kısımlarında mantar bariyer sistemleri tesirli olarak kullanmaktadır. Mantar bariyer sistemlerinin adedinin gün geçtikçe arttığı bilinmektedir. Bu hal tesirli bir mantar bariyer sistemleri pazarının oluşmasında tesirli olmaktadır. Böylece Mantar bariyer fiyatları konusunda karşımıza birden fazla değişik seçenek alternatif çıkabilmektedir. Bu ürünlerin esas de 3 değişik çeşidinin olduğu bilinmektedir. Bunlar alttaki gibi sıralanmaktadır;

Hidrolik mantar bariyer
Pnömatik mantar bariyer
Ledli mantar bariyer
Mantar bariyer sistemlerinin teknolojinin ilerlemesine paralel olarak son derece fonksiyonel özelliklere mevcut bilinmektedir. Bu kapsamda, uzaktan kumanda, kartlı geçiş sistemleri ve plaka okuma özellikleriyle bu sistemler destek verilmektedir

Mantar Bariyer Fiyatları ve Sistemleri

Talep edilen çap ve yüksekliğe müsait bir biçimde üretilme özelliği bulunduran bu sistemler, tesirli bir emniyet hizmetinin sunulması noktasında oldukça yetenekli olmaktadır. böylece ürünlere olan isteğin günden güne artış gözler önüne serdiği bilinmektedir. Artan talep tarafında mantar bariyer fiyatları eksenin bir değişimin yaşandığı da bilinmektedir. Bu kapsamda mantar bariyer sistemlerinin kullanım özellikleri ve kurulum maliyetleri gibi konular, bu sistemlerin fiyatlandırılmasında tesirli olmaktadır. Emniyet hizmetinin sunulmasını mükemmel olarak gerçekleştiren bu ürünlerin kullanım alanları da her geçen gün genişlemektedir. Bu hal ise natural olarak bu ürünlerin pazar sayısal değerinin yükselmesine yol açmaktadır.

Uygun Fiyatlı Mantar Bariyer Ürünleri

Görsel olarak rahatsız edici bir özelliğe sahip olmayan bu ürünlerin başka bariyer sistemlerine nazaran çok daha kolay olması, tercih edilmesinin sebepleri arasında bulunmaktadır. Çok tercih edilmesi müsait fiyatlı mantar bariyer ürünlerine nasıl sahip olunabileceği sorusunu da akıllara gelmektedir. Bu kapsamda mantar bariyer fiyatları konusu ile ilgili yapılacak olan bir incelemenin yanında mühim kazanımları da getirdiği bilinmektedir. Zira böylece hem müsait fiyatlı hatta son derece nitelikli mantar bariyer sistemlerinin kurulumu olası olmaktadır.

,

Site Plaka Tanıma Sistemi

TECHNOPARK Site Plaka Tanıma Sistemi ˜ yabancı plaka okuma, doğru okuma başarısı, araba markası, araba tarzı, renk tarife, otoyol da vasıta sürati, çoğu IP ve Analog kamera desteği gibi özellikleriyle pazardaki en etkin ve çok fonsiyonlu Plaka Tanıma Sistemidir.

Genel Genellikleri:


Bağlı olduğu kameranın görüş yönünden geride bıraktığımız vasıtaları algılayarak, algıladığı her bir aracın
plakası eşliğinde aracın cinsini, marka/model, hangi renkte olduğunu belirlemektedir.
Araç algılama, plaka tarife, tip/marka tarife, renk belirleme fonksiyonlarını tek bir kamera ile gerçekleştirmekte olup, ek bir kamera ya da donanım gerektirmez.
Görüş yönünden geride bıraktığımız vasıtaları minimum• oranında algılamaktadır.
POLNET veri tabhemenn vasıta plakasını sorgulayacak biçimde birleşik çalışabilmektedir.
Her turlu geçiş sistemleri ile (OGS, HGS ve Kartlı Geçiş) birleşik çalışabilmektedir.
Araçların otoparka giriş-çıkışının denetimini sağlayarak, otoparkta kalış vakitlerinin tespit edilen tanıma uzerinden ücretlendirilmesi ve fonksiyonuni sağlayabilmektedir.
Otomatik Nakit/Kredi Kartı Ödeme istasyonları ve Bilet Verme Makinası ile birleşik çalışıp, bilet alacak vasıtaların plakalarının kendiliğinden park biletlerinin uzerine yazma fonksiyonuni sağlayabilmektedir.

Plaka Tanıma Sistemleri

Otoyol Plaka Tanıma Sistemi.
Site Plaka Tanıma Sistemi.
Otopark Plaka Tanıma Sistemi.
Mobil Plaka Tanıma Sistemi.
Araç Sayma Sistemi.
Android Plaka Tanıma Sistemi.
Embedded Plaka Tanıma Sistemi.
Otoyol Plaka Tanıma Sistemi


Otoyol Plaka Tanıma Sistemi Şehir giriş çıkışlarda, özel kavşaklarda, otoyol mobese programları için tasarlanmıştir.
Plaka Tanıma Sistemi Polnet Bağlatısını kullanarak çalıntı vasıta, trafikten men, karalistede olan vasıtalar için sesli alarm sunarak alakalı yetkilileri haberder eder
Otoyol Plaka Tanıma Sistemi – IP protokolunu kulunarak Server – Client Mimarisinde çalışır.
Güzergahtan geride bıraktığımız vasıta plakaların okunması.
Araç Marka Tanıma.
Yabancı Plaka Tanıma.
Araç Renk Tanıma.
Araç Tip Tanıma.
Değişik Raporlamalar yapabilir(Html, pdf, txt olarak). Plaka Resimli, Resimsiz Raporlar
Çalıntı, kayıp vasıta hallerinde Polnet veritabhemenn Sorgu yaparak güvenlike bildirme.


IP Kameralarla birleşik çalışır.
Hız Kontrolü yapabilir.
Server / Client Mimarisiyle çalışır.
Site Plaka Tanıma Sistemi
Site Plaka Tanıma Sistemi Site, Fabrika giriş çıkış denetimi, Liman, izinli vasıta halinde bariyerin otomatik açılması, vasıtaların kayıt altında tutulmas ve giriş güvenliği için tasarlanmıştır.
Site Sakinlerinin vasıta kayıtları tutularak otomatik bariyer açma işleri gerçekleştirilir


Araç Plaka, Resim, Araç Sahibi, Adres, Telefon gibi veriler kaydedilir.
Raporlama yapabilir(Html, pdf, txt olarak)
Okunan Plaka abone ise, otomatik bariyer açma prosedürleri yapabilir.
Abone mafsala, Misafir vasıta mafsala gibi prosedürler yapabilir
Otopark Plaka Tanıma Sistemi
Otopark Plaka Tanıma Sistemi otopark sistemleri için tasarlanan plaka tanima sistemidir.


Otopark Ücretlendirme Sistemi Plaka Tanıma ile birleşik çalışır.
Otopark Plaka Tanıma Sistemi ile otopark girişindeki bilet makinası ile birleşik çalışarak bgönderin üstüne plaka verisini yazabilir.
Otopark Plaka Tanıma Sistemi otopark vasıta giriş çıkış denetimu sağlar. Abone vasıtalar için otomatik bariyer açarak basit giriş olanağı sağlar.


Site Plaka Tanıma Sistemi.
Otopark Plaka Tanıma Sistemi.
Mobil Plaka Tanıma Sistemi.
Araç Sayma Sistemi.
Android Plaka Tanıma Sistemi.
Embedded Plaka Tanıma Sistemi.
Otoyol Plaka Tanıma Sistemi
Otoyol Plaka Tanıma Sistemi Şehir giriş çıkışlarda, özel kavşaklarda, otoyol mobese programları için tasarlanmıştir.
Plaka Tanıma Sistemi Polnet Bağlatısını kullanarak çalıntı vasıta, trafikten men, karalistede olan vasıtalar için sesli alarm sunarak alakalı yetkilileri haberder eder.


Otoyol Plaka Tanıma Sistemi – IP protokolunu kulunarak Server – Client Mimarisinde çalışır.
Güzergahtan geride bıraktığımız vasıta plakaların okunması.
Araç Marka Tanıma.
Yabancı Plaka Tanıma.
Araç Renk Tanıma.
Araç Tip Tanıma.
Değişik Raporlamalar yapabilir(Html, pdf, txt olarak). Plaka Resimli, Resimsiz Raporlar
Çalıntı, kayıp vasıta hallerinde Polnet veritabhemenn Sorgu yaparak güvenlike bildirme.


IP Kameralarla birleşik çalışır.
Hız Kontrolü yapabilir.
Server / Client Mimarisiyle çalışır.
Site Plaka Tanıma Sistemi
Site Plaka Tanıma Sistemi Site, Fabrika giriş çıkış denetimi, Liman, izinli vasıta halinde bariyerin otomatik açılması, vasıtaların kayıt altında tutulmas ve giriş güvenliği için tasarlanmıştır.
Site Sakinlerinin vasıta kayıtları tutularak otomatik bariyer açma işleri gerçekleştirilir


Araç Plaka, Resim, Araç Sahibi, Adres, Telefon gibi veriler kaydedilir.
Raporlama yapabilir(Html, pdf, txt olarak)
Okunan Plaka abone ise, otomatik bariyer açma prosedürleri yapabilir.
Abone mafsala, Misafir vasıta mafsala gibi prosedürler yapabilir
Otopark Plaka Tanıma Sistemi
Otopark Plaka Tanıma Sistemi otopark sistemleri için tasarlanan plaka tanima sistemidir.


Otopark Ücretlendirme Sistemi Plaka Tanıma ile birleşik çalışır.
Otopark Plaka Tanıma Sistemi ile otopark girişindeki bilet makinası ile birleşik çalışarak bgönderin üstüne plaka verisini yazabilir.
Otopark Plaka Tanıma Sistemi otopark vasıta giriş çıkış denetimu sağlar. Abone vasıtalar için otomatik bariyer açarak basit giriş olanağı sağlar.


Otopark Plaka Tanıma Sistemi tüm vasıta giriş çıkışları kayıt altına alınır. Hırsızlık halinde geriye doğru sorgulama olanağı ile kuşkuli vasıta bulma imkanı sağlar.
Otopark düzenini tek başına denetim edebildiği gibi, sahip olunan otopark programınız ile de entegre çalışabilir.
Ücretlendirme
Abonelik takibi
Bariyer Entegrasyonu
Loop Entegrasyonu
Yazarkasa Entegrasyonu
Display Entegrasyonu
Kullanici Tanımlamasi
Otoparka giren vasıta plakalarını okur, plakları veritabanına görsel, vakit ile kaydeder.


Günlük, Haftalık, Aylık Raporlar
Okunan Plaka abone ise, otomatik bariyer açma prosedürleri yapabilir.
Plaka Tanıma Sisteminin kameralar tarafından elde ettiği plaka bölgesi teşhis edilerek ve ayrıştırılarak, plaka üstünde tespit edilen karakterlerin optik karakter tarife (Görüntü İşleme) teknikleri ile okunması prosedürüdür.

Projeye göre farklı programları olup, programa özel algoritma ve donanım yapısının bir araya getirilmesi ile yapılan bir sistemdir.

Plaka Tanıma Yazılımı Algoritmaları

• Kamera görüntüsü üstünden plaka konumunun teşhis edilmesi ve ayrıştırılması

• Plakanın ileri algoritmalara müsait biçimde tekrardan koordinatlandırılması ve boyutlandırılması

• Parlaklık, karşıtlık gibi görüntü özelliklerinin normalizasyonu

• Karakter ayırma ile görüntüden karakterlerin menfaatilması

• Optik karakter tarife

• Ülkeye özgü söz dizimi ve geometrik denetimler

Neden Plaka Tanıma?

• Otoyol, köprü ve gişelerden geride bıraktığımız vasıtaların çalıntı ya da ihlal verilerine ulaşabilmek ve analizlerini yapabilmek

• Otopark, site, nizamiye ve buna benzer denetimli geçiş noktalarının giriş ve çıkışlarında insan kuvvetinü hafifletmek, basit, süratli, güvenilir giriş ve çıkışlarını sağlamak

• Kantar, vasıta muayene istasyonları ve buna benzer yerlerde plaka verilerine kendiliğinden ulaşabilmek

Plaka Tanıma Sistemi Uygulama Alanları

• Otoyol üstünde kentlerin Giriş & Çıkış Noktaları

• Kontrollü Araç Geçişinin gereksinim Duyulduğu Yerler

• Köprüler ve Gişeler

• Sınır Kapıları

• Otoyol Kontrol Noktaları

• Otoparklar

• Siteler

• Nizamiyeler

• Depolar ve Antrepolar

• Üniversiteler

• Hastaneler

• Oteller

• Kantarlar

• Hava Alanları

• Okullar

• Otogar ve Terminaller

• Fabrikalar ve Sanayi Tesisler

• Alış Veriş Merkezleri

Plaka Tanıma Sisteminin Faydaları

Otoyollar İçin:

• Şehir giriş ve çıkışlarının denetim altında tutulması, kent güvenilirği

• Çalıntı ya da aranan vasıtaların takibi ve sorgulanması

• Karayollarının vasıta yoğunluk ölçümleri

• Karayollarının stratejik ulaşım analizlerinin yapılması

• Akıllı trafik sistemlerinin kurulması

• Trafik planlamaleri

• İki nokta arasında vasıtaların ulaşım zamanının belirlenmesi, veri panosuna aktarılması

Kontrollü Geçiş Noktaları İçin:

• Giriş – Çıkış / bekleme vakitlerini azaltır

• Trafik sıkışıklığını engel olur

• Giriş ve çıkışlarda güvenilirği sağlar

• Giriş kartları, vasıta etiketleri, uzaktan kumanda vs. kullanım greksinimlerini ortadan kaldırır

• İşletim maliyeti yoktur

• Gerektiğinde bariyer ve buna benzer geçiş denetim sistemleri ile birleşik olabilir

• Kayıtlı olan ve ya geçiş ytesiri tespit edilen vasıtalar için otomatik bariyer döneme girer

• Kayıtlı olmayan ve geçiş ytesiri kısıtlanan vasıtalar için istenirse sesli ve resim alarm üretilir

• Otopark denetimi, yoğunluk ölçümleri

• Operatör müdahalesini önleme

Plaka Tanıma Sisteminin Başlıca Genellikleri

• 5 – 7 milisaniye arasında tariflama zamanı

• 250 km/saat süratle giden vasıta plakasını tarife

• Araç Hız Tespit Özelliği

• KGYS (MOBESE) projeleri ile tam uyum

• Kare, dikdörtgen, resmi, askeri plakaları okuyabilme

• Latin plakaların tamamını tarife

• Opsiyonlu olarak vasıta Marka ve Renk tarife özelliği

• Gece ve gündüz değişik ışık şartlarında çalışabilme

• Otomatik olarak vasıta plakalarını kayıt etme (Plaka, Tarih, Saat ve Güzergâh)

• Kayıt edilen plakaların sorgulanması ve görselli olarak raporlanması

,

Hidrolik Mantar Bariyer Sistemi

Hidrolik Mantar Bariyer Sistemi ünitesi, her bir mantar için düzenin içerisinde olup, sistem dışında hidrolik ünite yoktur.

Her bir mantar bariyer için en az 16 lt/dk < hidrolik pompa vardır, aksi halde yoğun bölgelerde mantar bariyer açılma-kapanma zamanı çoğalmaktadır.

Hidrolik sistem elektrik kesintisi nedeni ile manuel olarak kapatılabilmektedir.

Hidrolik sistem dinamik kısım çapı 220 mm, 14 mm et kalınlığına sahiptir.

Dış etrafı 304 nitelik sıkı geçme saten paslanmaz, çelik borunun alt evresinde 10 mm tırnak olup saten paslanmazın (Z) ekseninde hareketine olanak vermemektedir.

Hidrolik Mantar bariyer açılmış halde 500 mm yüksekliğe sahip olup, 2-10 sn. arası vakit ayarı bulun-maktadır.

Hareketli kısım alüminyum alaşım kapağı 10 mm olup, bu kapak dinamik seksiyone faturalı biçimde geçmeli ve havşa başlı imbus civata ile montaj edilmiştir.

Hidrolik Mantar Bariyeri

Hidrolik Mantar Bariyerin yerden 500 mm yükseklikte mantar bariyere 40 Km. süratle gelen 4 tonluk vasıta çarpması neticesinde mantar bariyerlerin hasarı %30’u geçmeyecek biçimde geliştirilmiştır. Aksi halde hasarın %30’dan çoğunu firmamız doğrulusunda karşılanacaktır.

Hidrolik Mantar Sistemi IP67 standartlarında olup, birçok Geçiş Kontrol Sistemi ile birleşik çalışabilmektedir.

Hidrolik Mantar Bariyer Sistemi birimi, her tek mantar için düzenin içerisinde olup, düzenek dışında hidrolik ünite yoktur.
Her tek mantar bariyer için asgari 16 lt/dk < hidrolik pompa yer almaktadır, ters halde kesif bölgelerde mantar bariyer açılma-kapanma müddeti artmaktadır.


Hidrolik düzenek elektrik kesintisi nedeni ile manuel olarak kapatılabilmektedir.
Hidrolik düzenek dinamik bölüm çapı 220 mm, 14 mm et kalınlığına sahiptir.
Dış etrafı 304 nitelik sıkı geçme saten paslanmaz, çelik borunun alt bölümünde 10 mm tırnak olup saten paslanmazın (Z) ekseninde hareketine olanak vermemektedir.
Hidrolik Mantar bariyer açılmış halde 500 mm yüksekliğe sahip olup, 2-10 sn. 
arası vakit ayarı bulunmaktadır. 
Hareketli bölüm alüminyum alaşım kapağı 10 mm olup, bu kapak dinamik kısma faturalı şeklinde geçmeli ve havşa başlı imbus civata ile montaj edilmiştir.
Hidrolik Mantar Bariyerin yerden 500 mm yükseklikte mantar bariyere 40 Km. 
hızla gelen 4 tonluk vasıta çarpması neticeninde mantar bariyerlerin hasarı %30’u geçmeyecek şeklinde tasarlanmıştır. 
Aksi halde hasarın %30’dan çoğunu firmamız doğrulusunda karşılanacaktır.

Hidrolik Mantar Sistemi Standardı


Hidrolik Mantar Sistemi IP67 standartlarında olup, birçok Geçiş Muayene Sistemi ile birleşik çalışabilmektedir.

İlk imal edildiği senelerde çoğunlukla yüksek güvenlik gerektiren yerlerde sarfedilen mantar bariyer sistemleri son zamanlarda alış veriş merkezi, saniyesel kuruluş, fabrika, plaza, otel girişleri ve belediyelerin yayalaştırma projesi uygunladıkları sokak ve caddelerde kullanılmaktadır. 


Mantar bariyerler, hidrolik, pnömatik, manuel ve sabit mantar bariyer olmak suretiyle dört çeşittir. 
İhtiyaç malum güvenlik düzeyine göre muhtelif çap ve yüksekliklerde uygulanan mantar bariyerlerin üstünde resim ikaz olarak reflektif bantlar veyahut ledli ikaz sistemleri yer almaktadır. 

TechnoPark Mantar Bariyer Sistemi, plaka tarife, süratli geçiş (RFID), kartlı geçiş, uzaktan komuta ve manuel düğme ile çalışabilecek şeklinde üretilmektedir. 
Ayrıca resim ikaz olarak trafik lambası veyahut flaşör birleşik edilebilmektedir. TechnoPark Mantar Bariyer

Sistemi paslanmaz ve vuruşa metanetli malzemeden yapıldığından başka bariyer sistemlerine göre hem resim olarak daha kalitelidir,hatta uzun seneler meselesiz kullanım sunmaktadır. 
Mantar bariyer sistemlerinin uygulandığı alanlar defa geniştir. 
Bu nedenden devasa firmalar ve belediyelerin önlerinde güvenliğin sağlanması,vasıta trafiğinin muayenesi yönünden mantar bariyer ilk seçenek nedeni olmaktadır.


TechnoPark Mantar Bariyer Sistemi, tabana yanyana ve belirli sürelerle uygulanırlar ve yerden yukarı doğru çıkıp yolu vasıta geçişine kapatarak o alanda geçiş muayenesi ve güvenliğini karşılamaktadır. 


Ayrıca şehirlerin tarihi mekanlarındaki turistik kıymeti olan yerlerin yayalaştırma projelerinde rol alarak o bölgelerin vasıta trafiğine kapatılıp henüz güvenilir duruma getirilmesinde en fazla seçenek edilen teknolojik ve profesyonel teksistemdir.


TechnoPark Mantar Bariyer Sistemi, yüksekliğine göre 3-6sn arasında açılıp, kapanabilmektedir. 
İsteğe göre, acil hallerde kullanılmak emeliyle 1sn’de açılıp, yolu kapatacak şeklinde de imal edilebilir. 


Araç geçişi esnasında, hata sonucu kalkıp, üstünden geride bıraktığımız araca zarar vermemesi için manyetik vasıta detektörü veyahut güven fotoselleriyle geçiş güvenliği sağlanmaktadır. 
Elektrik kesintilerinde ise yolu manuel olarak açıp, kapatabilecek el pompası mevcuttur.